ᑕᖅᑭᒃᓯᐅᑦ

ᓄᕕᐱᕆ 2019

ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᐊᐃᑉᐱᖅᐱᖓᑦᑎᖅ-ᑎᓴᒻᒥᖅᑕᓪᓕᒻᒥᖅᑖᕐᕕᒃᓇᒃᑲᔾᔭᐅᓕᖅᑭ ᓴᓇᑦᑕᐃᓕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  • Kitikmeot Regional Makimautiksat Training - Yellowknife
13
  • Kitikmeot Regional Makimautiksat Training - Yellowknife
14
  • Kitikmeot Regional Makimautiksat Training - Yellowknife
15
16
17
18
19
20
21
22
  • Timiga Ikumajuq Training/ Post TI Training workshop at Makkuttukkuvik Youth Centre
23
  • Timiga Ikumajuq Training/ Post TI Training workshop at Makkuttukkuvik Youth Centre
24
25
26
27
28
29
30